Välkommen till det inspirerande grustaget - där inga ideér grusas!

Oktober  fågelmedljus.jpg

Fortfarande går det jättebra att så gräs och plantera växter. Vi har alla ordinare jordsorter hemma i lager. Det finns även höstprodukter som barkmull och täckbark. Självklart har vi även grus och singel och det kan vara en bra tanke att se över sina infarter och trädgårdsgångar så man inte har jord framme som kan bli riktigt hal i höst och vinter. Just nu tar vi även upp beställning på Paddex,  som är en mycket bra produkt för leriga hästhagar, ridbanor etc.

Välkommen!

images (1).jpg