Sommarsalt

Title: 

Sommarsalt

Sommarsalt

Storlek: 25 kg säck

Användningsområde: Binder dammet på grusvägar.