Stenmjöl

Stenmjöl 0-8

Krossat berg
Storlek
: 0-8 mm
Användningsområde: Plattläggning, fyllnad kring rör,  m.m.

Materialet är packningsbart

Stenmjöl 0-4

Krossat berg
Storlek: 0-4 mm
Användningsområde: Plattläggning, gångbanor m.m

Materialet är packningsbart