Paddex

Paddex

 

Paddex är ett material som består av gråberg och kalk. Det är ett poröst material som binder fukt bra, och som effektivt stabilliserar lera och lerjordar. 

Användningsområde: Ridbanor och leriga hagar, rasthagar, grusplaner. Men även i ridhus.

En ridbana/ hage  med Paddex är både trevligare och säkrare både för dig och dina djur.