Paddex

Paddex

Kross och kalk

Användningsområde: Ridbanor och leriga hagar. Ett
poröst material som binder fukt bra.