Övriga naturmaterial

Täckbark

Bark
Ett hjälpmedel i rabatter samt under buskar och träd.

Användningsområde: Berikar jorden med mullämnen samtidigt
som den fuktbevarar jorden i rabatten. Begränsar även tillväxt
av ogräs.

Barkmylla

Bark och torvmull

Användningsområde: Luckrar upp tunga jordar.