Gräsmattejord E 0711

Gräsmattejord E 0711

Hasselfors gräsmattejord Bio 0711
Ett miljöriktigt val för att sluta kretsloppet.
Gräsmattejord med inblandning av 20% återvunnen kompost.

Rik på mull och näring.
Användningsområde: För nyanläggning av gräsytor